Ujednolicenie adresu domenowego systemu eHMS

Dział Informatyzacji informuje, że w wyniku przeprowadzonych prac technicznych, mających na celu podniesienie bezpieczeństwa informatycznego systemu, ulega ujednoliceniu adres usługi eHMS.

Stały adres to: https://ehms.pk.edu.pl. Dotychczasowe adresy domenowe tj. ehms11, ehms12 i ehms13 ulegną wyłączeniu w dniu 31.03.2018r.

Prosimy o wprowadzenie korekty adresu we wszystkich zapisanych w przeglądarkach zakładkach oraz linkach.