Odzyskiwanie hasła eHMS (także rejestracja nowych użytkowników)

W celu odzyskania hasła (lub pierwszej rejestracji) do systemu eHMS (Wirtualne kadry, Wirtualny dziekanat, itp.) przez pracownika, należy:

  1. Wejść na stronę https://ehms.pk.edu.pl
  2. Kliknąć drugi link pod formularzem logowania ([rejestracja/odzyskiwanie kont pracowników Uczelni]):
  3. W formularzu, który się pojawi, wprowadzić swój numer PESEL i kliknąć “dalej”:
  4. W formularzu odzyskiwania hasła podać swoje dane osobowe, które muszą być zgodne z danymi zawartymi w module HMS/kadr (wielkie / małe litery nie mają znaczenia) i kliknąć “dalej”:
  5. Jeżeli weryfikacja użytkownika się nie powiedzie (pojawi się czerwony komunikat taki jak na obrazku poniżej), należy skontaktować się z Działem Spraw Osobowych i Socjalnych PK w celu weryfikacji prawidłowości danych osobowych, wprowadzonych do modułu HMS/kadr (najczęstszymi pomyłkami są literówki w imionach rodziców lub w miejscu urodzenia).
  6. W przypadku pojawienia się komunikatów “Minęła data ważności konta” lub “Konto zablokowane, skontaktuj się z administratorem” (jak na obrazkach poniżej), pracownik PK powinien zgłosić ten fakt do Działu Informatyzacji: telefonicznie (tel. wew. 21-01), mailowo (di@pk.edu.pl, pomoc@pk.edu.pl) lub osobiście (Kontakt).
  7. Jeżeli weryfikacja użytkownika przebiegnie prawidłowo, zostanie wyświetlona informacja “Zaktualizowano informacje o koncie” lub przy pierwszej rejestracji “Rejestracja udana. Utworzono nowe konto” (jak na obrazkach poniżej) i podane zostanie nowe, tymczasowe hasło, które należy zapisać (hasło na ekranie poniżej jest tylko przykładem):
  8. Po kliknięciu w [powrót] i wpisaniu w formularzu na stronie logowania danych autoryzacyjnych (login i zapisane, nowo wygenerowane hasło), system wymusza zmianę tymczasowo nadanego hasła: W powyższym formularzu w polu “aktualne hasło” należy wpisać zapisane, nowo wygenerowane, tymczasowe hasło, a w polach “nowe hasło” i “powtórz nowe” należy wpisać własne nowe hasło do systemu eHMS i kliknąć przycisk “zapisz”.