System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” aktywowany

W dniu 2 stycznia Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr zimowy roku akad. 2017/18.

Automatycznie zostało utworzonych 5822 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 2 stycznia 2018 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 14 stycznia 2018 r.