ZBIGNIEW MARSZALIK

« powrót do listy pracowników

ZBIGNIEW MARSZALIK

12 628 21 15 zbigniew.marszalik@pk.edu.pl

system antywirusowy, audyt legalności oprogramowania, Microsoft Volume Licensing, Propublico, Ansys, Matlab, ePUAP, zamówienia publiczne

Szczegółowy zakres zadań

 1. Administracja systemem zarządzania zasobami IT:
  • zarządzanie serwerem administracyjnym systemu LOG System,
  • prowadzenie audytu legalności oprogramowania w administracji centralnej,
  • aktualizacja oprogramowania i sygnatur programów komputerowych,
  • instalacja agentów na stacjach roboczych administracji centralnej,
  • ewidencja dokumentów potwierdzających posiadanie licencji,
  • audyt programów zainstalowanych na stacjach administracji centralnej.
 2. Administracja systemem Propublico:
  • zarządzanie serwerem aplikacji,
  • zarządzanie kontami użytkowników systemu,
  • aktualizacja oprogramowania,
  • tworzenie codziennych kopii bezpieczeństwa.
 3. Obsługa portalu Microsoft Volume Licensing Service Center:
  • dystrybucja pakietów instalacyjnych produktów Microsoft,
  • zarządzanie kluczami licencyjnymi produktów Microsoft nabywanych przez jednostki PK.
 4. Utrzymanie systemu ochrony antywirusowej uczelni:
  • zarządzanie serwerem administracyjnym systemu bezpieczeństwa
  • aktualizacja oprogramowania,
  • generowanie pakietów instalacyjnych dla poszczególnych grup komputerów,
  • zarządzanie kontami użytkowników, przydzielanie uprawnień,
  • tworzenie profili dla grup komputerów.
 5. Utrzymanie konta Politechniki Krakowskiej na platformie ePUAP:
  • administrowanie kontem uczelnianym,
  • tworzenie skrytek na platformie, dedykowanych jednostkom organizacyjnym,
  • zarządzanie uprawnieniami użytkowników do poszczególnych skrytek,
  • wysyłanie korespondencji administracji centralnej,
  • odbieranie i dystrybucja przesyłek dla administracji centralnej,
  • wsparcie dla pracowników przygotowujących korespondencję,
  • wsparcie dla osób uprawnionych do cyfrowego podpisywania dokumentów,
  • szkolenie pracowników w zakresie funkcjonowania i obsługi platformy ePUAP.
 6. Przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie sprzętu i systemów IT realizowanych przez Dział Informatyzacji, Dział Zaopatrzenia i jednostki organizacyjne:
  • opis przedmiotu zamówienia,
  • ustalanie wartości szacunkowej zamówienia,
  • przygotowanie wniosku o udzielenie zamówienia,
  • określenie kryteriów oceny ofert,
  • weryfikacja SWZ, projektu umowy oraz innych dokumentów przetargowych,
  • udział w pracach komisji przetargowej,
  • ocena zgodności ofert ze specyfikacją.