Wyświetlanie konsultacji na stronie spispracownikow.pk.edu.pl

Dział Informatyzacji wprowadził możliwość wyświetlania terminów i miejsc konsultacji pracowników PK na stronie spispracownikow.pk.edu.pl
Aby informacje o konsultacjach się wyświetlały, należy je uzupełnić w SUS (sus.pk.edu.pl), link “Edycja swoich danych osobowych publikowanych na stronie spisu pracowników”.