System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr zimowy 2019/20 aktywowany

W dniu 10 stycznia Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr zimowy roku akad. 2019/20.

Automatycznie zostało utworzonych 5233 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 10 stycznia 2020 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 4317 ankiet, spełniających kryterium minimum 6 osób w grupie.
Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 26 stycznia 2020 r.