System ankietowy „Ocena nauczycieli akademickich” na semestr letni 2023/24 aktywowany

W dniu 13 maja Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr letni roku akad. 2023/24.

Automatycznie zostało utworzonych 5862 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 13 maja 2024 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 4743 ankiet, spełniających kryterium minimum 6 osób w grupie. Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 2 czerwca 2024 r. Studenci będą mogli wypełniać ankiety od 3 czerwca do 31 października 2024 r.