System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr letni 2021/22 aktywowany

W dniu 6 czerwca Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr letni roku akad. 2021/22.

Automatycznie zostało utworzonych 6025 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 6 czerwca 2022 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 4867 ankiet, spełniających kryterium minimum 6 osób w grupie. Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 25 czerwca 2022 r. Studenci będą mogli wypełniać ankiety od 26 czerwca do 31 października 2022 r.