System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr letni 20/21 aktywowany

W dniu 18 czerwca Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr letni roku akad. 2020/21.

Automatycznie zostało utworzonych 5969 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 17 czerwca 2021 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 4603 ankiet, spełniających kryterium minimum 6 osób w grupie. Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 30 czerwca 2021 r.