Rekonfiguracja serwera pobox

W dniach 28-30 września mogą wystąpić przerwy w dostępie do serwera pobox.pk.edu.pl i funkcjonowaniu poczty ze względu na przeprowadzane prace modernizacyjne.