Ujednolicenie adresu domenowego systemu eHMS

Dział Informatyzacji informuje, że w wyniku przeprowadzonych prac technicznych, mających na celu podniesienie bezpieczeństwa informatycznego systemu, ulega ujednoliceniu adres usługi eHMS.

Stały adres to: https://ehms.pk.edu.pl. Dotychczasowe adresy domenowe tj. ehms11, ehms12 i ehms13 ulegną wyłączeniu w dniu 31.03.2018r.

Prosimy o wprowadzenie korekty adresu we wszystkich zapisanych w przeglądarkach zakładkach oraz linkach.

Początek modernizacji sieci EDUROAM

Dział Informatyzacji rozpoczął (od Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej) proces konfigurowania i przekazywania nowo zakupionych punktów dostępowych (AP) administratorom lokalnym. Ze względu na konieczność indywidualnej konfiguracji każdej partii przekazywanych urządzeń, przewidywany czas wdrożenia (konfiguracja, instalacja, testy) jednej partii AP to około 3-4 tygodnie. W celu ustalenia terminu wdrożenia, prosimy administratorów wydziałowych o kontakt z naszym działem (tel. 21-01).

Nowy Spis pracowników PK

Nowy Spis pracowników PK - zrzut ekranu serwisu po zmianachDział Informatyzacji wdrożył automatyczną synchronizację danych pomiędzy Spisem pracowników i systemem HMS. Jednocześnie został unowocześniony wygląd serwisu, dodana funkcja prezentacji struktury organizacyjnej Politechniki Krakowskiej i zminimalizowana potrzeba edycji publikowanych danych przez pracowników PK.

Obecnie dane osobowe, jednostka zatrudnienia i funkcja są raz na dobę synchronizowane z systemem HMS.

Aktualny spis pracowników jest zintegrowany z systemem certyfikacji Politechniki Krakowskiej. Z pola “Certyfikat:” można pobrać osobisty certyfikat zawierający klucz publiczny pracownika (o ile pracownik taki certyfikat zamówił i odebrał ze strony cert.pk.edu.pl), który po zaimportowaniu do klienta poczty elektronicznej (np. Mozilla Thunderbird) pozwala na wysłanie do tego adresata zaszyfrowanej wiadomości elektronicznej.

Pracownicy PK aktualizują dane z pól: “Telefon:” i “Informacje własne pracownika:” przez Stronę Usług Sieciowych (sus.pk.edu.pl). Adresy mailowe pracowników PK są również pobierane ze Strony Usług Sieciowych, w której pracownik może wybrać, które adresy lub aliasy (zgodne z zarządzeniem w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej) będą publikowane w Spisie pracowników.

System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” aktywowany

W dniu 2 stycznia Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr zimowy roku akad. 2017/18.

Automatycznie zostało utworzonych 5822 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 2 stycznia 2018 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 14 stycznia 2018 r.