EXCHANGE nowy system informatyczny na PK

Od pierwszego kwartału 2020 r. Dział Informatyzacji prowadzi prace związane z wdrożeniem nowego systemu informatycznego do obsługi poczty elektronicznej, a także wspierającego pracę grupową, pozwalającego pracownikom Uczelni na zwiększenie efektywności komunikacji oraz zapewniającego wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych w nim informacji. Czytaj dalej EXCHANGE nowy system informatyczny na PK

Wyłączenie dostępu do aplikacji Outlook w Office365

W związku z integracją usług Office365 i MS Exchange On-Premise informujemy, że z dniem 19 lutego wyłączony zostanie dostęp do aplikacji Outlook w Office365. Od tego dnia każda wiadomość mailowa, wysłana do usługi Office365 zostanie przekazana do serwerów starej poczty (RIAD) lub nowej poczty MS Exchange On-Premise.

Usługi poczty w Office 365 były udostępnione doraźnie w związku z koniecznością udostępnienia kalendarzy w aplikacji Teams. W związku z obecnymi działaniami funkcjonalność kalendarzy w Teams nie ulegnie zmianie.

Ogólnouczelniana licencja na oprogramowanie MATLAB

Politechnika Krakowska zakupiła licencję typu Campus Wide Suite na oprogramowanie firmy MathWorks. Licencja ta umożliwia wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom uczelni korzystanie z programów MATLAB i Simulink wraz z modułami rozszerzającymi. Warunki licencjonowania uprawniają użytkowników do zainstalowania oprogramowania na komputerach uczelnianych oraz prywatnych. Licencja pozwala także na uruchamianie oprogramowania MATLAB Online za pomocą przeglądarki internetowej. W ramach posiadanej licencji zapewnione jest wsparcie techniczne dla użytkowników oraz dostęp do materiałów informacyjnych w tym kursów i samouczków publikowanych na portalu MathWorks.
Licencja Campus Wide Suite uprawnia do wykorzystywania oprogramowania w dydaktyce oraz przy realizacji niekomercyjnych projektów i badań.
Każda osoba, która chce korzystać z programów MATLAB i Simulink, musi utworzyć sobie indywidualne konto na portalu MathWorks Politechnika Krakowska. Warunkiem koniecznym do utworzenia konta jest posiadanie adresu email w domenie Politechniki Krakowskiej ”pk.edu.pl” (domeny wewnętrze typu “student.pk.edu.pl”, czy “doktorant.pk.edu.pl” są również uprawnione).

Na stronach internetowych MathWorks dostępne są instrukcje wideo:

tworzenie osobistego konta MathWorks,
instalowanie oprogramowania MATLAB.

Zmiana w spisie pracowników

Informujemy, że nastąpiła zmiana źródła dla głównego (podstawowego) adresu poczty elektronicznej pracowników PK, publikowanego w spisie pracowników. Zgodnie z Zarządzeniem nr 97 Rektora PK z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej ma on format imie.nazwisko@pk.edu.pl i jest nadawany/lub edytowany przez Dział Spraw Osobowych i Socjalnych w systemie HMS.

Adresy podstawowe są obecnie pobierane z Active Directory PK i pośrednio z HMS. Domyślnie są obowiązkowo publikowane w spisie pracowników. Zmiana jest podyktowana realizacją kolejnego etapu przygotowania danych dla uruchomienia systemu pracy grupowej (MS Exchange) dla pracowników PK.

System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” na semestr zimowy 2020/21 aktywowany

W dniu 4 stycznia Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr zimowy roku akad. 2020/21.

Automatycznie zostało utworzonych 5345 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 4 stycznia 2021 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Automatycznie aktywowanych zostało 4169 ankiet, spełniających kryterium minimum 6 osób w grupie.
Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 31 stycznia 2021 r.