Office 365 A3

Od kilku lat Politechnika Krakowska posiada edukacyjną licencję na usługę Office 365 A1. W ramach tej licencji każdy pracownik i student PK ma możliwość korzystania z popularnych aplikacji biurowych: Outlook, Word, PowerPoint, Excel i OneNote w wersji internetowej (online) oraz usług takich jak: Exchange, OneDrive, SharePoint i Teams.

W drugim kwartale 2021 r. Dział Informatyzacji PK przeprowadził procedurę zakupu usługi Office 365 A3 dla edukacji (licencja roczna, ważna do 31 maja 2022 r. z planem przedłużania na kolejne lata). Plan A3 zachowuje wszystkie korzyści dotychczas posiadanego planu A1, a dodatkowo w istotny sposób rozszerza możliwości pracy grupowej i organizowania wydarzeń na żywo w usłudze Microsoft Teams. Bardzo cenną korzyścią w nowym planie jest prawo do instalowania klasycznych aplikacji pakietu Office przez każdego użytkownika na maksymalnie pięciu komputerach PC lub Mac (również prywatnych) oraz instalowanie aplikacji pakietu Office na maksymalnie pięciu tabletach i pięciu telefonach.

Dostęp do nowej licencji usługi Office 365 jest przydzielany indywidualnie poszczególnym pracownikom i studentom. Wszyscy pracownicy wydziałów oraz wszyscy studenci będą mieli przypisaną licencję automatycznie. Pracownicy administracji centralnej, którzy na swoich komputerach mają zainstalowaną wersję pakietu biurowego starszą niż Office 2016, a także pracownicy, którzy swoje obowiązki służbowe wykonują również przy użyciu prywatnego sprzętu komputerowego, będą mieli przypisaną licencję na pisemny wniosek kierownika jednostki przesłany do Działu Informatyzacji.

Po zalogowaniu się do usługi Office 365 zgodnie z opisem zamieszczonym w serwisie DI (linki poniżej), osoby z przydzieloną licencją A3 mogą pobierać programy instalacyjne.

pracownicy: https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-education-online-dla-pracownikow-pk/

studenci: https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-dla-studentow/

doktoranci: https://di.pk.edu.pl/uslugi-office-365-dla-doktorantow/