Konfiguracja podpisu elektronicznego w programie Outlook 2016

Aby możliwe było podpisywanie poczty wysyłanej za pomocą programu Outlook niezbędne jest zainstalowanie w komputerze osobistego certyfikatu pracownika oraz certyfikatu głównego PK.

Jak uzyskać i zainstalować certyfikat osobisty?

Jak pobrać i zainstalować certyfikat główny Politechniki Krakowskiej?

Po wykonaniu czynności wymienionych powyżej można przystąpić do konfiguracji Outlook’a.

W tym celu należy:

  1. Uruchomić program Outlook.
  2. Wybrać zakładkę “Plik”, a następnie menu “Opcje”:
  3. W otwartym oknie “Opcje programu Outlook” kliknąć “Centrum zaufania”, a następnie “Ustawienia Centrum zaufania…”:
  4. W menu otwartego okna “Centrum zaufania” kliknąć “Zabezpieczenie poczty e-mail”, a następnie “Ustawienia…”:
  5. Wyświetlone okno, w miejscu zasłoniętym czarnym paskiem, pokazuje adres email, dla którego został wygenerowany certyfikat. Jeśli wszystkie ustawienia są takie jak poniżej należy kliknąć OK:UWAGA! Wygląd przedstawionego powyżej okienka jest typowy i występuje w większości przypadków. Jeśli są odstępstwa od przedstawionego wzoru należy zwrócić się o pomoc do lokalnego administratora.
  6. Po powrocie do okna “Centrum zaufania” zaznaczyć opcję “Dodaj podpis cyfrowy do wysyłanych wiadomości” i kliknąć OK:
  7. W oknie “Opcje programu Outlook” kliknąć OK.

    Od tego momentu wysłane wiadomości będą podpisywane elektronicznie za pomocą osobistego certyfikatu.

  8. Aby wysłać wiadomość bez podpisu elektronicznego (np. mail wysyłany do odbiorców spoza Politechniki) należy w oknie nowej wiadomości wybrać zakładkę „Opcje” i wyłączyć podpisywanie klikając w przycisk „Podpisz”. To ustawienie dotyczy wyłącznie tej jednej wiadomości, a następne będą ponownie podpisywane.