Konfiguracja podpisu elektronicznego w programie Mozilla Thunderbird

Aby możliwe było podpisywanie poczty wysyłanej za pomocą programu Mozilla Thunderbird niezbędne jest zainstalowanie w komputerze osobistego certyfikatu pracownika oraz certyfikatu głównego PK.

Jak uzyskać i zainstalować certyfikat osobisty?

Jak pobrać i zainstalować certyfikat główny Politechniki Krakowskiej?

Po wykonaniu czynności wymienionych powyżej można przystąpić do konfiguracji Thunderbirda.

W tym celu należy:

 1. Uruchomić program Mozilla Thunderbird.
 2. W menu kliknąć “Narzędzia” a następnie “Opcje”:
 3. W wyświetlonym oknie wybrać “Zaawansowane”, następnie zakładkę “Certyfikaty” i kliknąć przycisk “Zarządzaj certyfikatami”:
 4. W oknie “Menedżer certyfikatów” wybrać zakładkę “Użytkownik” i kliknąć przycisk “Importuj”:
 5. W następnym oknie odnaleźć miejsce, w którym zapisane zostały certyfikaty.
 6. Zaznaczyć plik certyfikatu osobistego i kliknąć “Otwórz”:
 7. Wpisać hasło do certyfikatu podane w czasie jego tworzenia:
 8. W kolejnym oknie kliknąć przycisk “OK”:
 9. W oknie “Menedżer certyfikatów” wybrać zakładkę “Organy certyfikacji” i kliknąć przycisk “Importuj”:
 10. W następnym oknie odnaleźć miejsce, w którym zapisane zostały certyfikaty.
 11. Zaznaczyć plik certyfikatu głównego PK i kliknąć “Otwórz”:
 12. W oknie “Pobieranie certyfikatu” zaznaczyć opcję “Zaufaj temu CA przy identyfikacji użytkowników poczty” i kliknąć “OK”:
 13. W oknie “Menedżer certyfikatów” wybrać zakładkę “Organy certyfikacji” i odnaleźć na liście Politechnikę Krakowską, a po jej rozwinięciu zaznaczyć PKI PK i kliknąć przycisk “Edytuj ustawienia zaufania”:
 14. W kolejnym oknie zaznaczyć “Ten certyfikat identyfikuje użytkowników poczty” i kliknąć “OK”:
 15. W menu programu Thunderbird wybrać “Narzędzia”, a następnie “Konfiguracja kont”:
 16. W oknie “Konfiguracja kont”, w panelu po lewej stronie, pod adresem mailowym, dla którego został utworzony certyfikat osobisty wybrać opcję “Zabezpieczenia”. W głównej części okna w pozycji “Podpis cyfrowy” kliknąć przycisk “Wybierz”:
 17. W następnym otwartym oknie należy upewnić się, że w prawym górnym rogu na rozwijanej liście wybrane jest “CC PK” i kliknąć “OK”:
 18. W następnym oknie kliknąć “Tak”: