Konfiguracja konta pocztowego serwera Exchange w programie Outlook z pakietu Office 365 A3

W czasie pierwszego po instalacji uruchomienia programu pocztowego, Outlook automatycznie proponuje skonfigurowanie konta pocztowego, wyświetlając poniższy formularz.Jeśli przed uruchomieniem programu Outlook wykonana została aktywacja pakietu Office 356 przy użyciu konta do tej platformy, pole „Adres e-mail” będzie już wypełnione.

Pomimo, że pole formularza ma etykietę „Adres e-mail” w naszym przypadku należy wpisać login (nazwę użytkownika) do osobistego konta w portalu Office 365. Nazwa użytkownika i hasło do Office 365 są równocześnie nazwą i hasłem do konta pocztowego na serwerze Exchange.

Najczęściej (w prezentowanym przykładzie jest nieco inaczej) nazwa użytkownika ma postać „imie.nazwisko@admin.pk.edu.pl” natomiast adres email to „imie.nazwisko@pk.edu.pl” (litery ę nie użyto celowo, gdyż polskie znaki diakrytyczne są zabronione).

Po wpisaniu nazwy klikamy przycisk „Połącz”.

W kolejnym okienku wybieramy typ konta klikając ikonę „Exchange”.

Program nawiązuje połączenie z serwerem i pobiera informacje niezbędne do konfiguracji konta, co trwa przez chwilę. Należy czekać cierpliwie.

W wyświetlonym po chwili okienku wpisujemy hasło (takie jak do Office 365) i klikamy „OK”.

Po chwili Outlook informuje nas, że pomyślnie dodano konto. Kliknięcie przycisku „OK” kończy proces konfiguracji i uruchamia program Outlook.

Pozostawienie zaznaczonej opcji „Skonfiguruj też aplikację …” otwiera (równocześnie z programem Outlook) stronę internetową ułatwiającą pobranie mobilnej wersji programu Outlook na telefon lub tablet. Nie ma to żadnego wpływu na proces konfiguracji programu pocztowego na komputerze.

Po chwili uruchomi się program Outlook z nowym kontem pocztowym gotowym do działania.