Instalowanie certyfikatu osobistego w systemie Windows

Pobrany certyfikat należy otworzyć. Pojawi się wówczas okno Kreatora importu certyfikatów, w którym należy kliknąć “Dalej”:

W kolejnym oknie należy pozostawić ustawienia domyślne i kliknąć dalej:

W kolejnym kroku należy wprowadzić hasło, które zostało podane przy wysyłaniu wniosku o wystawienie certyfikatu (na stronie cert.pk.edu.pl):

W kolejnym kroku należy sprawdzić, czy opcje są zaznaczone tak jak na poniższym obrazku i kliknąć “Dalej”:

Aby zakończyć  import certyfikatu, należy kliknąć “Zakończ”, jak na obrazku poniżej: