System ankietowy “Ocena nauczycieli akademickich” aktywowany

W dniu 2 stycznia Dział Informatyzacji uruchomił system ankietyzacji nauczycieli akademickich za semestr zimowy roku akad. 2017/18.

Automatycznie zostało utworzonych 5822 ankiet dla wykładowców przypisanych do zajęć w dniu 2 stycznia 2018 r. i oznaczonych w module HMS/dsys jako (wszystkie trzy warunki muszą być spełnione):

  • główny prowadzący,
  • prowadzący zajęcia,
  • wprowadzający oceny.

Możliwość edycji, weryfikacji oraz uruchomienia brakujących ankiet przez prowadzących upływa w dniu 14 stycznia 2018 r.

Uruchomienie strony Działu Informatyzacji

Strona Działu InformatyzacjiW dniu 1 stycznia 2018 r. uruchomiona została strona Działu Informatyzacji, na której można znaleźć m.in. informacje o zadaniach realizowanych przez DI, informacje pomocne przy wnioskowaniu o uprawnienia do systemów informatycznych Politechniki Krakowskiej oraz wskazówki jak uzyskać pomoc techniczną w zakresie informatycznym.

Zachęcamy do zapoznania się z zawartością strony. Nowo zatrudnionym szczególnie polecamy tekst znajdujący się w zakładce Dla nowych pracowników, opisujący kolejność nabywania uprawnień do systemów informatycznych na Politechnice Krakowskiej.