Aktualizacja wykazu stron internetowych nie podlegających analizie szyfrowanego ruchu sieciowego w sieci HMS

W związku z modernizacją systemu zabezpieczeń systemu HMS, Dział Informatyzacji informuje o aktualizacji wykazu stron internetowych nie podlegających analizie szyfrowanego ruchu sieciowego w sieci HMS.

Kategorie, nie podlegające analizie szyfrowanego ruchu sieciowego w sieci HMS:
MS Office 365
Finance and Banking

Kategorie i strony, podlegające analizie szyfrowanego ruchu sieciowego w sieci HMS:
Education
Government and Legal Organizations
admdownload.adobe.com
adobe.pl
bip.krakow.pl
eru.pzu.pl
get.adobe.com
jsa.opi.org.pl
kalasoft.pl
legalis.pl
lil-helpdesk.opi.org.pl
mcl.opi.org.pl
opi.pl
osf.opi.org.pl
polon2.opi.org.pl
propublico.pl
pzu.pl
redmine.kalasoft.pl