Aktualizacja bezpieczeństwa systemu poczty elektronicznej MS Exchange

W związku z koniecznością wykonania aktualizacji bezpieczeństwa systemu poczty elektronicznej MS Exchange, w dniach 8-10 maja 2024 mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.